Demänovská jaskyňa slobody

Telefón: 044/ 559 16 73
E-mail: djslob@ssj.sk

Zdroj: http://www.ssj.sk/sk/jaskyna/4-demanovska-jaskyna-slobody

REZERVÁCIE VSTUPOV SA NEVYKONÁVAJÚ. Pri bežnej návštevnosti sú vstupy organizované podľa časov vo vstupnom poriadku, pri zvýšenej návštevnosti sa vstupy organizujú priebežne v intervaloch podľa charakteru a aktuálnej možnosti danej prevádzky jaskyne, t. j. aj v čase medzi pravidelnými vstupmi v zmysle platného vstupného poriadku.

Send this to friend