Na hradnom kopci akého krajského mesta nájdeme túto katedrálu?

Kvíz omaľovánka
Výborne! Ou, nesprávna odpoveď.

Na obrázku môžete vidieť Katedrálu sv. Emeráma, Andreja a Beňadika v Nitre. Chrám sa vypína na hradnom kopci a pozostáva z troch stavieb rozličného veku. Románska kaplnka bola postavená na prelome 11. a 12. storočia. Horný kostol sa datuje do rokov 1333 - 1355 a bol postavený v gotickom slohu. Spodný kostol bol postavený v rokoch 1621 - 1642. Neskôr bola celá katedrála prestavaná v barokovom štýle. Kostol je najstarším diecéznym chrámom na Slovensku.

Ktorá Uhorská továreň na obrázku bola známa v textilnom priemysle nie len na Slovensku?

Kvíz omaľovánka
Výborne! Ou, nesprávna odpoveď.

Uhorská cvernová továreň (Magyar cérnagyár, Zwirnfabrik), známa pod zaužívaným názvom Cvernovka, bola založená v r.1902. Továreň bola na začiatku vybavená strojmi na parný pohon prevažne anglického pôvodu. Továreň vyrábala priadze a nite najrôznejšieho druhu, ročne až 20 000 balov priadze. Hotové priadze odoberali textilné továrne na výrobu látok, kobercov, priemyselných tkanín alebo priamo obchody.

Aký známy priemyselný objekt v Bratislave sa nachádza na obrázku?

Kvíz omaľovánka
Výborne! Ou, nesprávna odpoveď.

V roku 1880 vybudovali v Bratislave Ludwigovci parný mlyn - najväčší v meste. Ako prvý mal v roku 1884 v Bratislave trvalé elektrické osvetlenie. Energiu preň mu vyrobilo vlastné dynamo. Areál mlyna sa aj napriek požiaru v roku 1921 pomerne rýchlo rozvíjal. V roku 1925 mlyn tvorili veľmi moderné budovy schopné dobre odolávať požiarom a okrem priemyselných objektov pribudli aj obytné budovy. Počas druhej svetovej vojny zasiahlo mlyn aj panský dom bombardovanie. Z pôvodného areálu mlyna dodnes stoja len dva objekty: silo a sklad C z roku 1934.

Aký opevnený kláštor vidíme na obrázku?

Kvíz omaľovánka
Výborne! Ou, nesprávna odpoveď.

Ide o Kláštor v Hronskom Beňadiku a tvorí ho súbor opevnených sakrálnych stavieb. Benediktínske opátstvo v Hronskom Beňadiku slávnostne posvätili v roku 1075 v prítomnosti zakladateľa kláštora, uhorského kráľa Gejzu I. K stavbe dnešného komplexu budov došlo za vlády kráľa Ľudovíta I. Veľkého z Anjou v rokoch 1345 - 1350. Postupne v areáli vyrástlo niekoľko stavieb sakrálneho, administratívneho aj hospodárskeho charakteru. Po roku 1537 sa začali na objekte fortifikačné úpravy, ktoré mali za cieľ zabezpečenie kláštora pred vonkajšími nepriateľmi. Výsledkom bolo prebudovanie kláštora i kostola na renesančnú pevnosť, zavŕšené v rokoch 1565 - 1588.

Dominantou ktorého krajského mesta na Slovensku je táto katedrála?

Kvíz omaľovánka
Výborne! Ou, nesprávna odpoveď.

Hlavnou dominantou Košíc je táto impozantná stavba gotického Dómu sv. Alžbety. Je najväčším kostolom na Slovensku s kapacitou vyše 5000 ľudí a zároveň najvýchodnejšou gotickou katedrálou v Európe. Dóm sa začal stavať na mieste staršieho kostola koncom 14. storočia a ukončenie jeho výstavby sa datuje do roku 1508. Má svätyňu s päťdielnym uzáverom, dve veže, poschodovú sakristiu na severnej strane a dve kaplnky a predsieň na južnej strane. Severná, tzv. Žigmundova veža vysoká 60 m je sprístupnená verejnosti s možnosťou vyhliadky na mesto. V exteriéri Dómu zaujme severný portál s reliéfom Posledného súdu. V interiéri je to hlavný, gotický oltár sv. Alžbety vyhotovený v rokoch 1474 - 1475, na ktorom je zobrazených 48 scén alžbetínskeho, pašiového a adventného cyklu.

Ktorá mestská pamiatková rezervácia na obrázku je zapísaná medzi lokality Svetového dedičstva UNESCO?

Kvíz omaľovánka
Výborne! Ou, nesprávna odpoveď.

Najstaršia písomná správa o Bardejove, ktorá sa našla, pochádza z roku 1241. Mesto bolo postavené na pravidelnom pôdoryse, čo znamená, že išlo o mesto založené (kolonizačné). Kolonizované bolo saskými Nemcami z pozvania kráľa. Slobodným kráľovským mestom sa Bardejov stal roku 1376. Významnou stredovekou stavbou je monumentálna bazilika svätého Egídia. Námestie je lemované renesančnou meštianskou zástavbou. Mestskú radnicu začali stavať roku 1505 a neskôr ju nadstavali.

Ktorá známa vysoká pec (huta) je na obrázku?

Kvíz omaľovánka
Výborne! Ou, nesprávna odpoveď.

Železiarsky gróf Emanuel Andrássy sa v šesťdesiatych rokoch 19. storočia významne pričinil o oživenie železiarskej výroby na Gemeri. Vysokú pec dal postaviť v roku 1867 gróf Emanuel Andrássy na mieste dvoch starších pecí. Pomenoval ju po svojej matke. Po otcovi nesie meno neďaleká huta Karol. Etelka huta bola v prevádzke v čase najväčšieho rozmachu hutníctva a baníctva, v rokoch 1867 - 1907. Vysoká pec Etelky mala výšku 11 metrov, objem 60 m3, pilierovú konštrukciu a otvorenú hruď, odborne nistej. Na ohrev vzduchu slúžil liatinový ohrievač, vysokopecné dúchadlo bolo poháňané vodným kolesom. Vo vysokej peci sa zhutňovala sideritová ruda a hnedele, na praženie rudy slúžilo osem pražiacich pecí. Ročná výroba surového železa sa pohybovala od 3500 ton (v roku 1868) po 6300 ton (1898). Z niekdajšieho rozsiahleho podniku sa dodnes zachovala hutná budova s vysokou pecou.

V ktorom meste sa nachádza táto ikonická radnica s kostolom?

Kvíz omaľovánka
Výborne! Ou, nesprávna odpoveď.

Na obrázku sa nachádza Radnica a Kostol sv. Jakuba v Levoči. Najstaršia písomná zmienka o Levoči je z roku 1249. Radnica s areálom je situovaná uprostred veľkého námestia pravidelného obdĺžnikového tvaru, ktoré je dispozičným ťažiskom stredovekého mesta Levoča. Pôvodne gotické jadro starej radnice je zachované v celom rozsahu na prízemí a čiastočne aj na poschodí. Radnica je spojená priechodom - spojovacím kŕčkom na severnej strane so samostatnou hranolovou stavbou zvonice. Pred radnicou je klietka hanby zo 16. storočia, do ktorej v minulosti zatvárali previnilcov, aby ich vystavili verejnej potupe. Severne od zvonice stojí Kostol sv. Jakuba a bývalá budova mestských váh. Kostol sv. Jakuba je solitér, stojaci v centre námestia Majstra Pavla. Kostol bol postavený na miestne staršieho kostola približne v polovici 14. storočia. Nachádza sa v ňom najvyšší gotický oltár na svete, dielo mimoriadnej umeleckej a historickej hodnoty z dielne Majstra Pavla.

Aká najvýznamnejšia technická pamiatka na Slovensku je na obrázku?

Kvíz omaľovánka
Výborne! Ou, nesprávna odpoveď.

Ide o Solivar v Prešove. Ten patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku. Je to unikátny komplex technických objektov na čerpanie a varenie soli zo soľanky, pochádzajúci zo 17. storočia. K objektom na ťažbu kamennej soli a čerpanie soľanky v Solivare patrí najmä šachta Leopold, četerne (rezervoáre soľanky), huta, varňa, sklad soli (komory), kováčske dielne a klopačka (turňa). Jamu Leopold začali hĺbiť v roku 1571. Sklad soli slúžil na uskladnenie, manipuláciu, či distribúciu soli. Soľ sa uskladňovala v jednotlivých soľných komorách skladu, ktorý bol architektonicky najimpozantnejším neskorobarokovým objektom celého areálu a tvoril dominantu bývalého Solivaru.

V ktorom meste môžeme nájsť túto synagógu?

Kvíz omaľovánka
Výborne! Ou, nesprávna odpoveď.

Túto synagógu môžete nájsť v Lučenci. Objekt stojí na mieste staršej synagógy, bol postavený v rokoch 1924-1925 podľa projektu architekta Leopolda Baumhorna, autora mnohých synagóg v súčasnom Maďarsku a na Slovensku. Synagóga je prevýšená monumentálna centrálna stavba s kupolou, založená na štvorcovom pôdoryse. Pôvodná kapacita objektu bola 1100 osôb a náklady na výstavbu boli asi 1,5 milióna korún.

Spoznali ste lokalitu tejto známej ľudovej architektúry?

Kvíz omaľovánka
Výborne! Ou, nesprávna odpoveď.

Je to samozrejme Vlkolínec, liptovská dedinka vo svahu pod vrchom Sidorovo, známa svojou zachovanou ľudovou architektúrou. Vlkolínec sa prvýkrát spomína v 14. storočí ako jedna z „ulíc" mesta Ružomberok, bývali tu sedliaci aj želiari. Dnes tu nachádzame drevenice pokryté šindľom, za nimi vo dvoroch maštale a humná, v chotári senníky. V jednom z domov je múzeum, ktoré približuje bývanie a život tradičnej roľníckej rodiny. V strede obce je zrubová zvonica z roku 1770 a rumpálová studňa z roku 1860, ktorá bola zdrojom pitnej vody pre celú obec. Na okraji dediny stojí murovaný kostol z roku 1885 s cintorínom a budova bývalej školy, v ktorej je dnes galéria ľudového umenia. Pre svoju výnimočnosť bol Vlkolínec v roku 1997 vyhlásený za pamiatkovú rezerváciu a od roku 1993 je zapísaný na Zozname svetového dedičstva UNESCO.

Kde sa nachádza tento kaštieľ?

Kvíz omaľovánka
Výborne! Ou, nesprávna odpoveď.

Ide o Kaštieľ v Bernolákove. Kaštieľ bol postavený v 18. storočí po skončení tureckých vojen. Postavili ho Esterháziovci podľa plánov architekta J. Fishera z Erlachu. Patrí medzi najkrajšie barokové kaštiele na Slovensku. V priebehu 20. storočia bol dvakrát vážne poškodený, následne bol však vrátený do pôvodnej podoby. V minulosti bol obklopený rozsiahlym parkom s bohatou výsadbou a sochárskou výzdobou.

Ktorý mlyn na obrázku bol postavený v čase prvej svetovej vojny?

Kvíz omaľovánka
Výborne! Ou, nesprávna odpoveď.

Na obrázku sa nachádza Ružový mlyn v Piešťanoch - rozmerný priemyselný objekt, vybavený na svoju dobu moderným strojovým zariadením, realizovaný v čase prvej svetovej vojny v rokoch 1917-1918 podľa projektu A. Bachracha a A. Harsányiho. Objekt Ružového mlyna vznikol na podnet Edmunda Tolnaya, ktorý presadil plán na hospodársky rozvoj u Ludovíta Wintera. Výstavba bola realizovaná v secesnom architektonickom štýle. Mlyn bol pomenovaný podľa netere a nevlastnej dcéry L. Wintera Ruženy Winterovej ako Ruženin mlyn.

Ktorý hrad na obrázku patrí medzi najvýznamnejšie pamiatky hradného staviteľstva na území Slovenska?

Kvíz omaľovánka
Výborne! Ou, nesprávna odpoveď.

Je to Oravský hrad a radí sa medzi dominanty Oravy. Hrad sa nachádza v obci Oravský podzámok 10 km od Dolného Kubína. Najstaršou časťou hradu je palác na hornom hrade. Hrad bol postavený na mieste staršieho dreveného hrádku v 2. tretine 13. storočia. V roku 1298 hrad patril k územiu Matúša Čáka Trenčianskeho, po ňom sa dostal do rúk magistra Donča, v 14. storočí panovníka Karola Róberta neskôr ďalších významných šľachticov. Od roku 1370 bol župným hradom. Komplex hradných budov vznikal postupne od 13. do 17. storočia.

Kde sa nachádza táto známa Bazilika Sedembolestnej Panny Márie?

Kvíz omaľovánka
Výborne! Ou, nesprávna odpoveď.

Nájdete ju v Šaštíne-Strážach. Výstavba rozsiahleho a veľmi nákladného komplexu budov baziliky a kláštora prebiehala v rokoch 1736 - 1762. Výkopové práce kostola sa začali pod vedením cisárskeho staviteľa Jána Damianiho, neskôr Mateja Vépiho a v roku 1762 bol kostol vysvätený. S dĺžkou 63 m a šírkou 28,5 m, patrí chrám k najväčším sakrálnym stavbám na našom území.

V akej obci nájdeme tento gréckokatolícky drevený kostolík?

Kvíz omaľovánka
Výborne! Ou, nesprávna odpoveď.

Tento gréckokatolícky drevený chrám sv. Paraskievy bol postavený v roku 1773, je však možné, že stojí na starších základoch. Kostol je zrubovou stavbou s troma časťami: so vstupnou predsieňou nazývanou babinec, s chrámovou loďou a v závere so svätyňou na štvorcovom pôdoryse. Každá z týchto častí je v exteriéri ukončená vlastnou vežičkou s krížom. Najvyššia z troch veží je nad babincom a smerom k svätyni sa vežičky zmenšujú. Interiéru kostola dominuje ikonostas. Vysoká stena oddeľujúca chrámovú loď od svätyne so 4 radmi bohato zdobených ikon a s cárskymi dverami uprostred pochádza z obdobia výstavby chrámu. V areáli kostola sa nachádza samostatne stojaca zvonica s troma zvonmi. Tá bola postavená najneskôr v prvej polovici 19. storočia, o čom svedčí vyrezaný nápis „1839" na jednom z trámov zvonovej stolice.

Kvíz a omaľovánky nie len pre deti
Ak ste sa dobre zabavili, skúste aj naše ďalšie kvízy 🙂 prípadne nám pošlite námet na nový kvíz.

Pochváľte sa so svojim výsledkom:

Kvíz a omaľovánky nie len pre deti

Na hradnom kopci akého krajského mesta nájdeme túto katedrálu?

Kvíz omaľovánka
Výborne! Ou, nesprávna odpoveď.

Na obrázku môžete vidieť Katedrálu sv. Emeráma, Andreja a Beňadika v Nitre. Chrám sa vypína na hradnom kopci a pozostáva z troch stavieb rozličného veku. Románska kaplnka bola postavená na prelome 11. a 12. storočia. Horný kostol sa datuje do rokov 1333 - 1355 a bol postavený v gotickom slohu. Spodný kostol bol postavený v rokoch 1621 - 1642. Neskôr bola celá katedrála prestavaná v barokovom štýle. Kostol je najstarším diecéznym chrámom na Slovensku.

Ktorá Uhorská továreň na obrázku bola známa v textilnom priemysle nie len na Slovensku?

Kvíz omaľovánka
Výborne! Ou, nesprávna odpoveď.

Uhorská cvernová továreň (Magyar cérnagyár, Zwirnfabrik), známa pod zaužívaným názvom Cvernovka, bola založená v r.1902. Továreň bola na začiatku vybavená strojmi na parný pohon prevažne anglického pôvodu. Továreň vyrábala priadze a nite najrôznejšieho druhu, ročne až 20 000 balov priadze. Hotové priadze odoberali textilné továrne na výrobu látok, kobercov, priemyselných tkanín alebo priamo obchody.

Aký známy priemyselný objekt v Bratislave sa nachádza na obrázku?

Kvíz omaľovánka
Výborne! Ou, nesprávna odpoveď.

V roku 1880 vybudovali v Bratislave Ludwigovci parný mlyn - najväčší v meste. Ako prvý mal v roku 1884 v Bratislave trvalé elektrické osvetlenie. Energiu preň mu vyrobilo vlastné dynamo. Areál mlyna sa aj napriek požiaru v roku 1921 pomerne rýchlo rozvíjal. V roku 1925 mlyn tvorili veľmi moderné budovy schopné dobre odolávať požiarom a okrem priemyselných objektov pribudli aj obytné budovy. Počas druhej svetovej vojny zasiahlo mlyn aj panský dom bombardovanie. Z pôvodného areálu mlyna dodnes stoja len dva objekty: silo a sklad C z roku 1934.

Aký opevnený kláštor vidíme na obrázku?

Kvíz omaľovánka
Výborne! Ou, nesprávna odpoveď.

Ide o Kláštor v Hronskom Beňadiku a tvorí ho súbor opevnených sakrálnych stavieb. Benediktínske opátstvo v Hronskom Beňadiku slávnostne posvätili v roku 1075 v prítomnosti zakladateľa kláštora, uhorského kráľa Gejzu I. K stavbe dnešného komplexu budov došlo za vlády kráľa Ľudovíta I. Veľkého z Anjou v rokoch 1345 - 1350. Postupne v areáli vyrástlo niekoľko stavieb sakrálneho, administratívneho aj hospodárskeho charakteru. Po roku 1537 sa začali na objekte fortifikačné úpravy, ktoré mali za cieľ zabezpečenie kláštora pred vonkajšími nepriateľmi. Výsledkom bolo prebudovanie kláštora i kostola na renesančnú pevnosť, zavŕšené v rokoch 1565 - 1588.

Dominantou ktorého krajského mesta na Slovensku je táto katedrála?

Kvíz omaľovánka
Výborne! Ou, nesprávna odpoveď.

Hlavnou dominantou Košíc je táto impozantná stavba gotického Dómu sv. Alžbety. Je najväčším kostolom na Slovensku s kapacitou vyše 5000 ľudí a zároveň najvýchodnejšou gotickou katedrálou v Európe. Dóm sa začal stavať na mieste staršieho kostola koncom 14. storočia a ukončenie jeho výstavby sa datuje do roku 1508. Má svätyňu s päťdielnym uzáverom, dve veže, poschodovú sakristiu na severnej strane a dve kaplnky a predsieň na južnej strane. Severná, tzv. Žigmundova veža vysoká 60 m je sprístupnená verejnosti s možnosťou vyhliadky na mesto. V exteriéri Dómu zaujme severný portál s reliéfom Posledného súdu. V interiéri je to hlavný, gotický oltár sv. Alžbety vyhotovený v rokoch 1474 - 1475, na ktorom je zobrazených 48 scén alžbetínskeho, pašiového a adventného cyklu.

Ktorá mestská pamiatková rezervácia na obrázku je zapísaná medzi lokality Svetového dedičstva UNESCO?

Kvíz omaľovánka
Výborne! Ou, nesprávna odpoveď.

Najstaršia písomná správa o Bardejove, ktorá sa našla, pochádza z roku 1241. Mesto bolo postavené na pravidelnom pôdoryse, čo znamená, že išlo o mesto založené (kolonizačné). Kolonizované bolo saskými Nemcami z pozvania kráľa. Slobodným kráľovským mestom sa Bardejov stal roku 1376. Významnou stredovekou stavbou je monumentálna bazilika svätého Egídia. Námestie je lemované renesančnou meštianskou zástavbou. Mestskú radnicu začali stavať roku 1505 a neskôr ju nadstavali.

Ktorá známa vysoká pec (huta) je na obrázku?

Kvíz omaľovánka
Výborne! Ou, nesprávna odpoveď.

Železiarsky gróf Emanuel Andrássy sa v šesťdesiatych rokoch 19. storočia významne pričinil o oživenie železiarskej výroby na Gemeri. Vysokú pec dal postaviť v roku 1867 gróf Emanuel Andrássy na mieste dvoch starších pecí. Pomenoval ju po svojej matke. Po otcovi nesie meno neďaleká huta Karol. Etelka huta bola v prevádzke v čase najväčšieho rozmachu hutníctva a baníctva, v rokoch 1867 - 1907. Vysoká pec Etelky mala výšku 11 metrov, objem 60 m3, pilierovú konštrukciu a otvorenú hruď, odborne nistej. Na ohrev vzduchu slúžil liatinový ohrievač, vysokopecné dúchadlo bolo poháňané vodným kolesom. Vo vysokej peci sa zhutňovala sideritová ruda a hnedele, na praženie rudy slúžilo osem pražiacich pecí. Ročná výroba surového železa sa pohybovala od 3500 ton (v roku 1868) po 6300 ton (1898). Z niekdajšieho rozsiahleho podniku sa dodnes zachovala hutná budova s vysokou pecou.

V ktorom meste sa nachádza táto ikonická radnica s kostolom?

Kvíz omaľovánka
Výborne! Ou, nesprávna odpoveď.

Na obrázku sa nachádza Radnica a Kostol sv. Jakuba v Levoči. Najstaršia písomná zmienka o Levoči je z roku 1249. Radnica s areálom je situovaná uprostred veľkého námestia pravidelného obdĺžnikového tvaru, ktoré je dispozičným ťažiskom stredovekého mesta Levoča. Pôvodne gotické jadro starej radnice je zachované v celom rozsahu na prízemí a čiastočne aj na poschodí. Radnica je spojená priechodom - spojovacím kŕčkom na severnej strane so samostatnou hranolovou stavbou zvonice. Pred radnicou je klietka hanby zo 16. storočia, do ktorej v minulosti zatvárali previnilcov, aby ich vystavili verejnej potupe. Severne od zvonice stojí Kostol sv. Jakuba a bývalá budova mestských váh. Kostol sv. Jakuba je solitér, stojaci v centre námestia Majstra Pavla. Kostol bol postavený na miestne staršieho kostola približne v polovici 14. storočia. Nachádza sa v ňom najvyšší gotický oltár na svete, dielo mimoriadnej umeleckej a historickej hodnoty z dielne Majstra Pavla.

Aká najvýznamnejšia technická pamiatka na Slovensku je na obrázku?

Kvíz omaľovánka
Výborne! Ou, nesprávna odpoveď.

Ide o Solivar v Prešove. Ten patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku. Je to unikátny komplex technických objektov na čerpanie a varenie soli zo soľanky, pochádzajúci zo 17. storočia. K objektom na ťažbu kamennej soli a čerpanie soľanky v Solivare patrí najmä šachta Leopold, četerne (rezervoáre soľanky), huta, varňa, sklad soli (komory), kováčske dielne a klopačka (turňa). Jamu Leopold začali hĺbiť v roku 1571. Sklad soli slúžil na uskladnenie, manipuláciu, či distribúciu soli. Soľ sa uskladňovala v jednotlivých soľných komorách skladu, ktorý bol architektonicky najimpozantnejším neskorobarokovým objektom celého areálu a tvoril dominantu bývalého Solivaru.

V ktorom meste môžeme nájsť túto synagógu?

Kvíz omaľovánka
Výborne! Ou, nesprávna odpoveď.

Túto synagógu môžete nájsť v Lučenci. Objekt stojí na mieste staršej synagógy, bol postavený v rokoch 1924-1925 podľa projektu architekta Leopolda Baumhorna, autora mnohých synagóg v súčasnom Maďarsku a na Slovensku. Synagóga je prevýšená monumentálna centrálna stavba s kupolou, založená na štvorcovom pôdoryse. Pôvodná kapacita objektu bola 1100 osôb a náklady na výstavbu boli asi 1,5 milióna korún.

Spoznali ste lokalitu tejto známej ľudovej architektúry?

Kvíz omaľovánka
Výborne! Ou, nesprávna odpoveď.

Je to samozrejme Vlkolínec, liptovská dedinka vo svahu pod vrchom Sidorovo, známa svojou zachovanou ľudovou architektúrou. Vlkolínec sa prvýkrát spomína v 14. storočí ako jedna z „ulíc" mesta Ružomberok, bývali tu sedliaci aj želiari. Dnes tu nachádzame drevenice pokryté šindľom, za nimi vo dvoroch maštale a humná, v chotári senníky. V jednom z domov je múzeum, ktoré približuje bývanie a život tradičnej roľníckej rodiny. V strede obce je zrubová zvonica z roku 1770 a rumpálová studňa z roku 1860, ktorá bola zdrojom pitnej vody pre celú obec. Na okraji dediny stojí murovaný kostol z roku 1885 s cintorínom a budova bývalej školy, v ktorej je dnes galéria ľudového umenia. Pre svoju výnimočnosť bol Vlkolínec v roku 1997 vyhlásený za pamiatkovú rezerváciu a od roku 1993 je zapísaný na Zozname svetového dedičstva UNESCO.

Kde sa nachádza tento kaštieľ?

Kvíz omaľovánka
Výborne! Ou, nesprávna odpoveď.

Ide o Kaštieľ v Bernolákove. Kaštieľ bol postavený v 18. storočí po skončení tureckých vojen. Postavili ho Esterháziovci podľa plánov architekta J. Fishera z Erlachu. Patrí medzi najkrajšie barokové kaštiele na Slovensku. V priebehu 20. storočia bol dvakrát vážne poškodený, následne bol však vrátený do pôvodnej podoby. V minulosti bol obklopený rozsiahlym parkom s bohatou výsadbou a sochárskou výzdobou.

Ktorý mlyn na obrázku bol postavený v čase prvej svetovej vojny?

Kvíz omaľovánka
Výborne! Ou, nesprávna odpoveď.

Na obrázku sa nachádza Ružový mlyn v Piešťanoch - rozmerný priemyselný objekt, vybavený na svoju dobu moderným strojovým zariadením, realizovaný v čase prvej svetovej vojny v rokoch 1917-1918 podľa projektu A. Bachracha a A. Harsányiho. Objekt Ružového mlyna vznikol na podnet Edmunda Tolnaya, ktorý presadil plán na hospodársky rozvoj u Ludovíta Wintera. Výstavba bola realizovaná v secesnom architektonickom štýle. Mlyn bol pomenovaný podľa netere a nevlastnej dcéry L. Wintera Ruženy Winterovej ako Ruženin mlyn.

Ktorý hrad na obrázku patrí medzi najvýznamnejšie pamiatky hradného staviteľstva na území Slovenska?

Kvíz omaľovánka
Výborne! Ou, nesprávna odpoveď.

Je to Oravský hrad a radí sa medzi dominanty Oravy. Hrad sa nachádza v obci Oravský podzámok 10 km od Dolného Kubína. Najstaršou časťou hradu je palác na hornom hrade. Hrad bol postavený na mieste staršieho dreveného hrádku v 2. tretine 13. storočia. V roku 1298 hrad patril k územiu Matúša Čáka Trenčianskeho, po ňom sa dostal do rúk magistra Donča, v 14. storočí panovníka Karola Róberta neskôr ďalších významných šľachticov. Od roku 1370 bol župným hradom. Komplex hradných budov vznikal postupne od 13. do 17. storočia.

Kde sa nachádza táto známa Bazilika Sedembolestnej Panny Márie?

Kvíz omaľovánka
Výborne! Ou, nesprávna odpoveď.

Nájdete ju v Šaštíne-Strážach. Výstavba rozsiahleho a veľmi nákladného komplexu budov baziliky a kláštora prebiehala v rokoch 1736 - 1762. Výkopové práce kostola sa začali pod vedením cisárskeho staviteľa Jána Damianiho, neskôr Mateja Vépiho a v roku 1762 bol kostol vysvätený. S dĺžkou 63 m a šírkou 28,5 m, patrí chrám k najväčším sakrálnym stavbám na našom území.

V akej obci nájdeme tento gréckokatolícky drevený kostolík?

Kvíz omaľovánka
Výborne! Ou, nesprávna odpoveď.

Tento gréckokatolícky drevený chrám sv. Paraskievy bol postavený v roku 1773, je však možné, že stojí na starších základoch. Kostol je zrubovou stavbou s troma časťami: so vstupnou predsieňou nazývanou babinec, s chrámovou loďou a v závere so svätyňou na štvorcovom pôdoryse. Každá z týchto častí je v exteriéri ukončená vlastnou vežičkou s krížom. Najvyššia z troch veží je nad babincom a smerom k svätyni sa vežičky zmenšujú. Interiéru kostola dominuje ikonostas. Vysoká stena oddeľujúca chrámovú loď od svätyne so 4 radmi bohato zdobených ikon a s cárskymi dverami uprostred pochádza z obdobia výstavby chrámu. V areáli kostola sa nachádza samostatne stojaca zvonica s troma zvonmi. Tá bola postavená najneskôr v prvej polovici 19. storočia, o čom svedčí vyrezaný nápis „1839" na jednom z trámov zvonovej stolice.

Kvíz a omaľovánky nie len pre deti
Ak ste sa dobre zabavili, skúste aj naše ďalšie kvízy 🙂 prípadne nám pošlite námet na nový kvíz.

Pochváľte sa so svojim výsledkom:

Diskusia k tomuto článku

Podobné články

Reklamnýpriestor

Ďalšiezaujímavé články

Reklamný priestor
Reklamný priestor
Reklamný priestor
Reklamný priestor
Reklamný priestor
Reklamný priestor

Ďalší článok