Ako sa volajú obľúbené nočné prehliadky na Oravskom hrade?

Noc krvavej grófky na Oravskom hrade
Výborne! Ou, nesprávna odpoveď.

Nočné prehliadky pod názvom "Noc krvavej grófky" sú venované najkrvilačnejšej žene sveta, Alžbete Bathory, a otvárajú sériu strašidelných nočných prehliadok na Oravskom hrade v letnej sezóne.

Komu je zasvätená Kaplnka na Oravskom hrade?

Čaro jesene v Oravskom Podzámku
Výborne! Ou, nesprávna odpoveď.

Hradné krídlo, kde stojí dnešná kaplnka sv. archanjela Michala, dal na mieste stredovekých budov a možno aj staršej kaplnky postaviť František Thurzo po roku 1556. Kaplnku dokončili v roku 1611, keď stavebníkom bol jeho syn Juraj Thurzo. Je jedinečným príkladom neskororenesančného sakrálneho priestoru, ktorý v tejto kvalite nemá na Slovensku obdobu.

Koľko miestností tvorí hradný areál?

Čaro jesene v Oravskom Podzámku
Výborne! Ou, nesprávna odpoveď.

Dnes tvorí hradný areál pozoruhodný komplex Dolného, Stredného a Horného hradu s palácmi, opevnením a vežami spolu 155 miestností.

Aký účel mal tento historický koč?

Noc krvavej grófky na Oravskom hrade
Výborne! Ou, nesprávna odpoveď.

Tento historický pohrebný koč je súčasťou múzejného zbierkového fondu Oravského múzea P. O. Hviezdoslava - úseku etnografie. Reštaurátorské práce v roku 2019 realizoval Mgr. art. Jozef Barinka, ktorý historickému koču vrátil jeho pôvodnú krásu. Do zbierkového fondu koč získalo Oravské múzeum v roku 1970 z Oravskej Lesnej. Bol vyrobený v rozpätí rokov 1895-1900. Zaujímavosťou tohto pohrebného koča sú kovové prvky ako predná náprava pod kozlíkom, tzv. labutí krk, ktoré umožňujú maximálny otočný smer do strán až o 90 stupňov, čo u podobných veľkých kočov nie je bežnou praxou, ale tiež bohato zdobený kozlík, ktorý tvorí dominantu koča a jeho tvar bol používaný pri výrobe kráľovských a arcibiskupských kočov.

Ako sa volal prvý čierno-biely horor natočený na Oravskom hrade už v roku 1921?

Noc krvavej grófky na Oravskom hrade
Výborne! Ou, nesprávna odpoveď.

Oravský hrad láka svojou tajomnosťou filmárov už od začiatku 20. storočia. Do svetovej kinematografie sa skvost Oravy zapísal už v roku 1922, kedy padol do oka tvorcom prvej čiernobielej verzie filmovej klasiky Dracula – Upír Nosferatu. Jeho hradby i interiéry využili aj v ďalších známych rozprávkach a filmoch ako Kráľ Drozdia brada, Princezná a žobrák, Sokoliar Tomáš či Láska na vlásku a mnohé ďalšie.

V akej obci sa nachádza Oravský hrad?

Čaro jesene v Oravskom Podzámku
Výborne! Ou, nesprávna odpoveď.

Oravský Podzámok zo začiatku podliehal iba hradným pánom a jej obyvatelia pracovali pre hrad a Oravský komposesorát. Samostatnou sa obec stala až v druhej polovici 19. storočia, odkedy mala svojho richtára, ktorý však podliehal komposesorátu a mal len obmedzené právomoci.

Koľko schodov je na Oravskom hrade?

Noc krvavej grófky na Oravskom hrade
Výborne! Ou, nesprávna odpoveď.

Keď si vyšliapete počas prehliadky celý Oravský hrad, budete mať za sebou minimálne 754 schodov.

Ako sa volal najvýznamnejší vlastník Oravského hradu?

Noc krvavej grófky na Oravskom hrade
Výborne! Ou, nesprávna odpoveď.

Juraj Thurzo - najznámejší z pánov Oravského hradu, hrdina tureckých vojen, osvietenec, polyglot, ale aj nekompromisný sudca. Juraj Thurzo za svoju vernosť prejavenú Habsburgovcom počas Pätnásťročnej vojny medzi Habsburskou monarchiou a Osmanskou ríšou a povstania grófa Štefana Bocskaya získal v roku 1606 grófsky titul a dedičné postavenie Oravského župana a vlastníctvo Oravského hradu a panstva.

Z ktorého roku pochádza prvá písomná zmienka o Oravskom hrade?

Čaro jesene v Oravskom Podzámku
Výborne! Ou, nesprávna odpoveď.

Prvá písomná zmienka o existencii Oravského hradu pochádza z roku 1267. Oravský hrad získal uhorský kráľ Belo IV. od vtedajšieho majiteľa Mika z rodu Balašovcov (župana Zvolenského komitátu, ktorého súčasťou vtedy bola aj Orava), výmenou za majetky Varín, Žilina a Sučany.

Ako sa nazýva najstaršia časť Oravského hradu?

Čaro jesene v Oravskom Podzámku
Výborne! Ou, nesprávna odpoveď.

Najvyššia a najstaršia časť hradu je citadela. Pochádza z 13. storočia, keď vznikol románsky hrad. Horný hrad slúžil ako kasárne pre vojsko, sklad núdzových zásob pre prípad obliehania a tiež ako obytný priestor. Pôvodne ho tvoril komplex rôznorodých budov. Zo stavebných prvkov pôvodného Horného hradu sa do súčasnosti zachovalo málo. V 2. polovici 16. storočia ho František Thurzo architektonicky zjednotil. Drevené časti nahradil kameň a múry boli zosilnené.

Kvíz - Vedeli ste toto o Oravskom hrade?
Ak ste sa dobre zabavili, skúste aj naše ďalšie kvízy 🙂 prípadne nám pošlite námet na nový kvíz.

Pochváľte sa so svojim výsledkom:

Kvíz – Vedeli ste toto o Oravskom hrade?

Ako sa volajú obľúbené nočné prehliadky na Oravskom hrade?

Noc krvavej grófky na Oravskom hrade
Výborne! Ou, nesprávna odpoveď.

Nočné prehliadky pod názvom "Noc krvavej grófky" sú venované najkrvilačnejšej žene sveta, Alžbete Bathory, a otvárajú sériu strašidelných nočných prehliadok na Oravskom hrade v letnej sezóne.

Komu je zasvätená Kaplnka na Oravskom hrade?

Čaro jesene v Oravskom Podzámku
Výborne! Ou, nesprávna odpoveď.

Hradné krídlo, kde stojí dnešná kaplnka sv. archanjela Michala, dal na mieste stredovekých budov a možno aj staršej kaplnky postaviť František Thurzo po roku 1556. Kaplnku dokončili v roku 1611, keď stavebníkom bol jeho syn Juraj Thurzo. Je jedinečným príkladom neskororenesančného sakrálneho priestoru, ktorý v tejto kvalite nemá na Slovensku obdobu.

Koľko miestností tvorí hradný areál?

Čaro jesene v Oravskom Podzámku
Výborne! Ou, nesprávna odpoveď.

Dnes tvorí hradný areál pozoruhodný komplex Dolného, Stredného a Horného hradu s palácmi, opevnením a vežami spolu 155 miestností.

Aký účel mal tento historický koč?

Noc krvavej grófky na Oravskom hrade
Výborne! Ou, nesprávna odpoveď.

Tento historický pohrebný koč je súčasťou múzejného zbierkového fondu Oravského múzea P. O. Hviezdoslava - úseku etnografie. Reštaurátorské práce v roku 2019 realizoval Mgr. art. Jozef Barinka, ktorý historickému koču vrátil jeho pôvodnú krásu. Do zbierkového fondu koč získalo Oravské múzeum v roku 1970 z Oravskej Lesnej. Bol vyrobený v rozpätí rokov 1895-1900. Zaujímavosťou tohto pohrebného koča sú kovové prvky ako predná náprava pod kozlíkom, tzv. labutí krk, ktoré umožňujú maximálny otočný smer do strán až o 90 stupňov, čo u podobných veľkých kočov nie je bežnou praxou, ale tiež bohato zdobený kozlík, ktorý tvorí dominantu koča a jeho tvar bol používaný pri výrobe kráľovských a arcibiskupských kočov.

Ako sa volal prvý čierno-biely horor natočený na Oravskom hrade už v roku 1921?

Noc krvavej grófky na Oravskom hrade
Výborne! Ou, nesprávna odpoveď.

Oravský hrad láka svojou tajomnosťou filmárov už od začiatku 20. storočia. Do svetovej kinematografie sa skvost Oravy zapísal už v roku 1922, kedy padol do oka tvorcom prvej čiernobielej verzie filmovej klasiky Dracula – Upír Nosferatu. Jeho hradby i interiéry využili aj v ďalších známych rozprávkach a filmoch ako Kráľ Drozdia brada, Princezná a žobrák, Sokoliar Tomáš či Láska na vlásku a mnohé ďalšie.

V akej obci sa nachádza Oravský hrad?

Čaro jesene v Oravskom Podzámku
Výborne! Ou, nesprávna odpoveď.

Oravský Podzámok zo začiatku podliehal iba hradným pánom a jej obyvatelia pracovali pre hrad a Oravský komposesorát. Samostatnou sa obec stala až v druhej polovici 19. storočia, odkedy mala svojho richtára, ktorý však podliehal komposesorátu a mal len obmedzené právomoci.

Koľko schodov je na Oravskom hrade?

Noc krvavej grófky na Oravskom hrade
Výborne! Ou, nesprávna odpoveď.

Keď si vyšliapete počas prehliadky celý Oravský hrad, budete mať za sebou minimálne 754 schodov.

Ako sa volal najvýznamnejší vlastník Oravského hradu?

Noc krvavej grófky na Oravskom hrade
Výborne! Ou, nesprávna odpoveď.

Juraj Thurzo - najznámejší z pánov Oravského hradu, hrdina tureckých vojen, osvietenec, polyglot, ale aj nekompromisný sudca. Juraj Thurzo za svoju vernosť prejavenú Habsburgovcom počas Pätnásťročnej vojny medzi Habsburskou monarchiou a Osmanskou ríšou a povstania grófa Štefana Bocskaya získal v roku 1606 grófsky titul a dedičné postavenie Oravského župana a vlastníctvo Oravského hradu a panstva.

Z ktorého roku pochádza prvá písomná zmienka o Oravskom hrade?

Čaro jesene v Oravskom Podzámku
Výborne! Ou, nesprávna odpoveď.

Prvá písomná zmienka o existencii Oravského hradu pochádza z roku 1267. Oravský hrad získal uhorský kráľ Belo IV. od vtedajšieho majiteľa Mika z rodu Balašovcov (župana Zvolenského komitátu, ktorého súčasťou vtedy bola aj Orava), výmenou za majetky Varín, Žilina a Sučany.

Ako sa nazýva najstaršia časť Oravského hradu?

Čaro jesene v Oravskom Podzámku
Výborne! Ou, nesprávna odpoveď.

Najvyššia a najstaršia časť hradu je citadela. Pochádza z 13. storočia, keď vznikol románsky hrad. Horný hrad slúžil ako kasárne pre vojsko, sklad núdzových zásob pre prípad obliehania a tiež ako obytný priestor. Pôvodne ho tvoril komplex rôznorodých budov. Zo stavebných prvkov pôvodného Horného hradu sa do súčasnosti zachovalo málo. V 2. polovici 16. storočia ho František Thurzo architektonicky zjednotil. Drevené časti nahradil kameň a múry boli zosilnené.

Kvíz - Vedeli ste toto o Oravskom hrade?
Ak ste sa dobre zabavili, skúste aj naše ďalšie kvízy 🙂 prípadne nám pošlite námet na nový kvíz.

Pochváľte sa so svojim výsledkom:

Diskusia k tomuto článku

Podobné články

Reklamnýpriestor

Ďalšiezaujímavé články

Reklamný priestor
Reklamný priestor
Reklamný priestor
Reklamný priestor
Reklamný priestor
Reklamný priestor

Ďalší článok