Prihlásiť sa

Národopisná expozícia v prírode podáva návštevníkom ucelenú predstavu základných životných podmienok Ukrajincov Slovenska v minulých historických obdobiach. Sústreďujú sa tu typické pamiatky ľudovej architektúry a bývania v oblasti severovýchodného Slovenska.

V prenesených a zrekonštruovaných objektoch je inštalovaný ľudový nábytok, domáci inventár, tradičné pracovné náradie a ukážky ľudového umenia. Okrem hlavných typov obydlí sú v expozícií zastúpené aj všetky druhy tradičných hospodárskych budov: stodoly, chlievy, sýpky, senníky, pivnice, studne a ďalšie menšie stavby. Tieto objekty sú využité na inštaláciu tradičného poľnohospodárskeho náradia (rôznych typov vozov, pluhov, brán, súsekov, košov na obilie a iného rozmanitého náčinia).

Technicko-priemyselné budovy reprezentuje vodný mlyn z obce Bogliarka, veterný mlyn, vodná píla a stupy z obce Livov iné menšie objekty. Tieto sú umiestnené pozdĺž potoka, kde sú všetky nevyhnutné podmienky na demonštrovanie ich činnosti. Ďalšími pamiatkami sú požiarna zbrojnica z obce Nižné Repaše z prvej polovice 20. storočia, drevená zrubová škola z obce Kurov z roku 1928 a sezónne obydlia. Atraktívne prostredie s možnosťou občerstvenia poskytuje tradičná zájazdová (furmanská) krčma s vozárňou zo začiatku 19. storočia. Z kultových stavieb sa v expozícii nachádza drevená cerkva (r. 1766) z Novej Polianky (Mergeška) pôvodne zasvätená sv. Paraskieve, s bohatou interiérovou výzdobou. V snahe predstaviť ľudovú kultúru Ukrajincov na Slovensku čo najkomplexnejšie, sú v expozícii zastúpené aj základné spôsoby získavania obživy – poľnohospodárstvo a pastierstvo.

Od r. 1986 sa v národopisnej expozícii v prírode pod názvom Poklady ľudu konajú tradičné folklórno-etnografické Slávnosti s ukážkami tradičnej ľudovej svadby, veľkonočných zvykov, krstín, priadok, detských hier, jarmokov, ľudových zábav. Veľkej popularite sa tešia aj Dni remesiel a ľudových tradícií. V areáli je možnosť posedenia a občerstvenia v tradičnej furmanskej krčme a pri záhradnom múzejnom krbe.

V múzeu v prírode vo Svidníku sa na ploche cca 11 ha nachádza takmer 50 tradičných stavieb. Areál expozície nadväzuje na moderný amfiteáter, kde sa každoročne konajú Slávnosti kultúry Rusínov-Ukrajincov v SR.

Letná sezóna: Máj – október
pondelok – piatok od 8.30 do 18.00 h.
sobota – nedeľa od 10.00 do 18.00 h.

Zimná sezóna: November – apríl:
len vopred ohlásené návštevy
Jednotlivci a skupiny si objednajte svoju návštevu na  t. č.:  +421 54 245 10 01, +421 54 245 10 03

Pri vstupe do jednotlivých expozícií vás prosíme dodržiavať nasledujúce pravidlá:
– vstupujte jednotlivo alebo v skupinách max. do 5 osôb vo vonkajších aj vnútorných priestoroch múzea a galérie
– pohybujte sa len s prekrytými hornými dýchacími cestami – rúško, šál, šatka, atď.
– aplikujte si dezinfekciu na ruky
– zachovávajte odstupy minimálne 2 m (neplatí pre skupiny do 5 osôb)
– v pokladnici si zakúpite vstupenky, platba je možná len v hotovosti
– v priestoroch výstav a expozícií nie je povolené jesť a piť. Rovnako Vás žiadame, aby ste sa nedotýkali vystavených predmetov
– dodržujte pokyny lektorov a zamestnancov múzea

Poskytované služby

Lokalita

Pridať hodnotenie

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Personál
Cena
Lokalita
Kvalita

CLOSE
CLOSE