Liskovská jaskyňa

sa nachádza východne od Ružomberka v blízkosti obce Lisková. Je známa už od nepamäti.

Hlavný vchod v nadmorskej výške 500 m je situovaný v skalnom portáli s južnou expozíciou, ďalšie otvory vedúce do horných poschodí sa nachádzajú západne od hlavného vchodu.

Jaskynný systém je vytvorený vo vrchu Mních, ktorý geomorfologicky výrazne vystupuje z okolitého terénu. Je budovaný kryhou karbonátových hornín, ktorá na južnej strane vystupuje zo súvrství centrálnokarpatského paleogénu Liptovskej kotliny. Kryha je tvorená prevažne monoklinálne uklonenými strednotriasovými (aniskými) vápencami a dolomitmi gutensteinského typu. Zo severnej strany sú na nich transgresívne uložené numulitické vápence a zlepence bazálneho paleogénu.

Celková dĺžka jaskynných priestorov v súčasnosti dosahuje 4 250 m s vertikálnym rozpätím 74 m. Podzemné priestory sa nachádzajú na pomerne malom pôdoryse približne 100 x 120 m. Teplota v jaskyni je počas celého roka stabilná, dosahuje 7-8 °C.

V zmysle typologického krasového členenia Liskovská jaskyňa patrí k úplne vyvinutému endokrasu, ktorý je viazaný na prevažne čisté vápence z okrajových častí krasových území formovaných riečnymi tokmi.

GPS súradnice: 49.090550, 19.341761

Zdroj: ssj.sk, Foto: dreamstime.com

  Informácie

Send this to friend