Drevený gotický kostol Tvrdošín

Kostol Všetkých svätých z prvej polovice 15. storočia bol v roku 1994 ocenený organizáciou Europa Nostra a v roku 2008 zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Drevený kostol Všetkých svätých Tvrdošín pochádza z druhej polovice 15. storočia a v 17. storočí ho renesančne upravili. Jeho dominantou je barokový oltár z konca 17. storočia s obrazom Všetkých svätých. Predchodcom dnešného oltára bol nízky gotický oltár, z ktorého sa zachovalo krídlo s maľbou sv. Petra a sv. Jána Krstiteľa. Strednú časť gotického oltára pôvodne tvoril obraz Oplakávanie Krista z 15. storočia, ktorý v roku 1919 previezli do múzea v Budapešti. Interiér kostola bol dotvorený v polovici 17. storočia.
Pri prehliadke kostola zaujmú najmä obrazy apoštolov, neskororenesančná kazateľnica s postavami evanjelistov z roku 1654 a obraz sv. Juraja na koni v boji so šarkanom – ide o temperu na dreve, ktorá pochádza z obdobia okolo roku 1653. Prekrásne klenbové maľby (obloha s hviezdami, anjeli a kazetový strop) dotvárajú gotickú mystiku priestoru.

Drevený kostol Všetkých svätých má aj svoj zmenšený model v mierke 1:25 umiestnený v parku miniatúr v obci Podolie v okrese Nové Mesto nad Váhom.

GPS súradnice: 49.336462, 19.559047

Zdroj: muzeum.sk, Foto: dreamstime.com

  Informácie

Send this to friend