Oravský hrad

je jeden z najkrajších hradov na Slovensku nachádzajúci sa v obci Oravský Podzámok.

Je to výrazná dominanta oravského regiónu, patrí medzi najvýznamnejšie pamiatky hradného staviteľstva na území Slovenska. Hrad je sprístupnený verejnosti denne od mája do marca.

Oravský hrad sa člení na horný, stredný a dolný hrad.
Horný hrad tvorí Citadela – najstaršia časť hradu, ktorá bola postavená v 13. storočí a slúžila na obranu hradu. (Ako? Veď najstaršia časť je palác alebo? Najstaršou časťou bol palác na hornom hrade je napísané v v 4tom odstavci)
Stredný hrad sa skladá z Korvínovho paláca, paláca Jána z Dubovca a obytnej veže.
Dolný hrad tvorí Turzov palác, kaplnka svätého Michala, západná a východná bašta, budova fary a obranný systém zložený z prvej, druhej a tretej hradnej brány.

V priestoroch Oravského hradu sa v súčasnosti nachádzajú expozície Oravského múzea P. O. Hviezdoslava – historická, etnografická a prírodovedná. Najvýznamnejším exponátom historickej expozície je samotný hradný komplex so svojimi exteriérmi a interiérmi, ktoré prezentujú spôsob a štýl bývania v minulosti.
Etnografická expozícia obnovená v roku 2007 prezentuje formou moderných a zaujímavých inštalácií zbierok materiálnu a duchovnú kultúru regiónu Oravy. Kompozične je zameraná na tradičné zamestnanie ľudu – salašníctvo, ale i na dokumentáciu bežného života.
Súčasná prírodovedná expozícia, tiež obnovená v roku 2007, je zameraná na prezentáciu charakteristických prvkov a osobitostí prírodného prostredia Oravy, ktoré prezentuje formou textov, fotografií a diorám vo vitrínach.
Posledná a najvýznamnejšia komplexná obnova hradu sa uskutočnila až v rokoch 1953 – -68. Oravský hrad je národnou kultúrnou pamiatkou.

GPS súradnice: 49.261833, 19.358528

Zdroj: wikipedia.org, Foto: dreamstime.com

  Informácie

Send this to friend