Lietavský hrad

je voľne prístupný a svojou mierou zachovania patrí v súčasnosti medzi najväčšie a najkrajšie zachované zrúcaniny na Slovensku.

Lietavský hrad sa nachádza na strmom hrebienku medzi obcami Lietava a Lietavská Svinná. Hrad sa pyšne vypína nad krajinou a je z neho nádherný výhľad do okolia. Hradné múry jednotlivých objektov stoja dodnes do značnej výšky. Majú zachované otvory okien, prípadne vstupov a architektonických detailov, kamenné profilované konzoly bývalého arkiera, oblúčikové atiky, delové a kľúčové strieľne, miestami aj časti profilovaných ostení. V priestoroch bývalej kaplnky sa zachovali nábehy kamenných gotických rebier a na niektorých múroch zvyšky omietok. O aspoň čiastočnú sanáciu a konzerváciu hradu sa pokúša občianske združenie, ktoré v roku 2008 získalo hrad do vlastníctva.

V roku 2009 bol zapísaný na zoznam najohrozenejších pamiatok na svete na rok 2010, ktorý vydáva americký Svetový pamiatkový fond (WMF).

GPS súradnice: 49.160740, 18.684605

Zdroj: wikipedia.org, Foto: dreamstime.com

  Informácie

Send this to friend