Kežmarský hrad

je jediným úplne zachovaným hradom na Spiši. Prvá písomná zmienka o ňom je z roku 1463.

Stále expozície hradu:
Cechy a remeslá – V Kežmarku existovalo 36 samostatných cechov (uzavretých remeselných spoločenstiev), v expozícii nájdete používané pracovné náradia, vývesné štíty jednotlivých cechov a mnoho iných.
Radničná miestnosť – Miestnosť obsahuje časti zariadenia z niekdajšej kežmarskej radnice a symbolov privilégií mesta Kežmarok.
Expozícia zbraní – Vystavené máme strelné zbrane – kuše, hákovnice i pištole, ale aj rôzne druhy chladných zbraní – meče, dýky, spolu s brneniami.
Strelecký spolok – Expozícia streleckého „bratstva“ v Kežmarku, ktoré vzniklo v roku 1510.
Rodina Thokoly
Lekáreň – Expozícia venovaná spolku spišských lekárov a lekárnikov, zariadenie a vybavenie lekárne, ktorá pôvodne pochádza zo susednej obce Ľubica z 19. – 20. storočia.
Život a dielo Dr. Alexandra – Dr. Vojtech Alexander (1857 – 1916), ktorý si ako prvý lekár na Slovensku zaobstaral rontgenovy prístroj a vo významnej miere prispel k výskumu vynálezu „X“ lúčov.
Hladomorňa, vyhliadková veža – pripomína nešťastný osud bohatej hradnej panej Beaty Laskej, ktorú dal jej manžel Albert Lasky uväzniť. Vyhliadková veža poskytuje nádherný výhľad na mesto a Vysoké Tatry.
Kežmarok v 19. a začiatkom 20. storočia – Expozícia dokumentuje politický rozvoj počas revolučných rokov 1848 – 1849; hospodársky rozvoj mesta – prvé priemyselné podniky v meste; kultúru, spoločenský život a školstvo; históriu vývoja židovskej časti populácie mesta.
Galéria – Historické portréty z tvorby spišských maliarov, zo zbierok múzea.
Hradná kaplnka – Baroková hradná kaplnka, ktorú postavili pre Máriu Gyulaffy v rokoch 1657 – 1658. Umrela ako 22-ročná, bola pochovaná v hrobke hradnej kaplnky. Traduje sa, že z hrobky viedol únikový tunel do kaštieľa v Strážkach.
Kežmarok a Vysoké Tatry – Expozícia je venovaná vzťahom Kežmarčanov k Tatrám, začiatky horskej turistiky, ale i osídlenie regiónu pod Tatrami.

GPS súradnice: 49.139412, 20.433472

Zdroj: kezmarok.com, Foto: dreamstime.com

  Informácie

Send this to friend