Kostol sv. Antona Pustovníka, Múzeum J.M. Petzvala Spišská Belá

Spišská Belá je mesto ležiace v Prešovskom kraji. Je tu rímskokatolícky kostol sv. Antona a vysunutá expozícia Slovenského technického múzea v Košiciach - Múzeum fotografie a optiky Prof. Dr. Ing. Jozef Maximiliána Petzvala.

V stredoveku patrila Spišská Belá medzi bohaté spišské mestá. Rozvíjala sa najmä vďaka remeslám a obchodu. V centre mesta je vretenovité námestie. Jeho dominantou je Kostol sv Antona Pustovníka. Z pôvodnej neskororománskej stavby z obdobia okolo roku 1264zostali len obvodové múry a západný portál. Interiér kostola je z väčšej časti nový a v pseudohistorickom duchu. Vzácne maľované tabule z pôvodného hlavného oltára sa ešte pred prvou svetovou vojnou dostali do zbierok múzea Szépmuvészeti v Budapešti. V susedstve kostola stojí renesančná zvonica z konca 16. storočia.

Múzeum J. M. Petzvala
Najslávnejším rodákom Spišskej Belej je významný vynálezca, matematik a fyzik Jozef Maximilián Petzval (1807 – 1891). Narodil sa v rodine učiteľa pochádzajúceho z Moravy. V Budapešti získal vysokoškolské vzdelanie technického zamerania, po ukončení štúdia pracoval vo Viedni, kde sa vypracoval na jednu z najvýznamnejších vedeckých osobností vtedajšej Európy. Po Petzvalovi sú pomenované ulice vo viacerých európskych mestách, dokonca aj jeden z kráterov na Mesiaci. V jeho rodnom dome je dnes Múzeum J. M. Petzvala. Je tu vystavený cenný súbor 600 cenných exponátov ilustrujúcich históriu svetovej fotografickej optiky.

GPS súradnice: 49.187534, 20.457703

Zdroj: Ján Lacika, 1000 ZAUJÍMAVOSTÍ SLOVENSKA,
Vydavateľstvo Ikar a.s., 2012. ISBN 978-80-551-3245-7,
Foto: dreamstime.com

  Informácie

Send this to friend