Mesto Levoča a drevený gotický oltár Majstra Pavla

staré kráľovské mesto so zachovalým hradbovým systémom a unikátnym dielom Majstra Pavla.

Levoča so svojimi hradbami a urbanistikou si zachovala charakter stredovekého mesta. Je mestskou pamiatkovou rezerváciou a vďaka množstvu pamiatok a umeleckých skvostov patrí medzi najkrajšie historické mestá na Slovensku.

Najvýznamnejšou a jedinečnou pamiatkou je Chrám svätého Jakuba so svojimi 11 gotickými a renesančnými krídlovými oltármi, vrátane najvyššieho dreveného gotického oltára na svete (18,6 m). Mesto má obrovské stredoveké námestie obklopené renesančnými domami, známu renesančnú radnicu, ďalšie dva vzácne kostoly s barokovým interiérom, klasicistické budovy župného domu a evanjelického kostola. Historické centrum obklopuje mohutný hradobný systém s dĺžkou 2,5 km.

Od 16. storočia až do konca roku 1922 bola Levoča sídlom Spišskej župy. V rokoch 1806 – 1826 postavil pre ňu architekt z Egru Anton Povolný veľkolepú administratívnu budovu, župný dom, ako sídlo administratívy. Klasicistický sloh pritom prispôsobil renesančnému prostrediu Levoče zdôraznením horizontálnych línií. Považuje sa za najkrajší župný dom v bývalom Uhorsku. Dnes zreštaurovaná budova opäť slúži administratívnym účelom.

Pamiatky mesta: Rímskokatolícky kostol sv. Jakuba v Levoči, Levočská radnica, Klietka hanby, Evanjelický kostol, Hainov dom, Meštiansky dom č. 42, Máriássyho dom, Krupekov dom, Spillenbergov dom, Mestské divadlo, Obchodný dom, Veľký župný dom, Malý župný dom, Thurzov dom, Dom majstra Pavla, Brewerová tlačiareň, Múzeum špeciálneho školstva, Gymnázium J. F. Rimavského, Gymnaziálny kostol, Barokový kostol sv. Ducha – minoriti, Mestské hradby, Námestie Štefana Kluberta, Kostol Navštívenia Panny Márie – bazilika minor, Lokalita Kohlwald (Uhliská)

GPS súradnice: 49.025408, 20.588711

Zdroj: wikipedia.orgunesco-slovakia.sk, Foto: TTstudio

  Informácie

Send this to friend