Malá Studená dolina

je terasovitá dolina nachádzajúca sa vo Vysokých Tatrách. Jej dĺžka je približne 4,5 km.

Lomnickým sedlom a zo západu Prostredným hrebeňom, ktorý ju oddeľuje od Veľkej Studenej doliny. V jej závere sa nachádza Kotlina Piatich spišských plies, ktorú ohraničuje masív Ľadového štítu (2627 m). Dolinu pretína Malý Studený potok.

Na Malú Studenú dolinu sa viaže typická alpínska vegetácia. Z drevín majú najväčšie zastúpenie borovice, či už v podobe kosodreviny alebo borovice limby. Vyskytujú sa aj listnaté dreviny, najčastejšie v podobe krovinných porastov. Pre vyššie polohy sú charakteristické alpínske lúky. Typickým zástupcom fauny je kamzík vrchovský a svišť vrchovský.

Malá Studená dolina patrí medzi najnavštevovanejšie doliny vo Vysokých Tatrách. Lákadlom je okrem pešej turistiky aj horolezectvo (Žltá stena a Žltá veža), ale aj skialpinizmus (Dolinka pod Sedielkom). Ubytovacie a sociálne služby poskytuje Téryho chata. Z prírodných krás najviac priťahuje Päť spišských plies.

Turistické chodníky:
– Zelený turistický chodník – je pokračovaním chodníka od Zamkovského chaty. Pokračuje popri Prostrednom spišskom plese, cez Pfinnovu kopu do Dolinky pod Sedielkom, odkiaľ prudko stúpa k Modrému plesu a následne cez sedlo Sedielko prechádza do Zadnej Javorovej doliny a končí v obci Tatranská Javorina. Chodník je obojsmerný.
– Žltý turistický chodník – kopíruje zelený chodník po Dolinku pod Sedielkom, odkiaľ prudko stúpa k Priečnemu sedlu. V tomto úseku je nevyhnutné použiť pomocné reťaze. Od Priečneho sedla postupne klesá k Streleckým a Sivým plesám až k Zbojníckej chate. Chodník je jednosmerný! (do Veľkej Studenej doliny)

GPS súradnice: 49.190652, 20.198329

Zdroj: wikipedia.org, Foto: dreamstime.com

  Informácie

Send this to friend

  • Petra Toth

    Petra Toth je slovenská šperkárka a dizajnérka, ktorá používa pôvodné slovanské […]

  • Tatranská zima

    Kto raz prepadne krásam našich Tatier, už ťažko môže bez nich žiť. Užite si […]

  • Mitická Plus

    Na úpätí Strážovských vrchov sa nachádza vzácny minerálny prameň. Jeho […]